Villkor

Arbetsplatser

Här finner du de villkor och ordningsregler som gäller för om du har ett abonnemang eller hyr en fast plats.

Workshops

Här finner du de köpvillkor som gäller när du köper en workshop hos oss.

Lån av ugn

Här finner du de specifika villkor som gäller för abonnemang som endast gäller lån av ugn.